top of page
logo digitaal pau persoonlijke coaching@

De persoonlijke analyse van Profile Dynamics® is een krachtig instrument dat je helpt jouw drijfveren te ontdekken en laat zien wat jouw voorkeuren zijn op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken en in welke werkomgeving je het best tot je recht komt en waar je energie van krijgt. Daarnaast geeft het je inzicht in de drijfveren van anderen waardoor je meer begrip krijgt voor het gedrag van anderen en je je communicatie effectiever kunt afstemmen op de ander.

ProfileDynamics_Logo_RGB.jpg

Vanuit jouw opvoeding en ervaringen, wordt je persoonlijkheid verrijkt met overtuigingen (opvattingen en normen). Deze kun je zien als een filter tussen jouw drijfveren (jouw wil) en jouw uiteindelijke gedrag. Hoe jij je gedraagt, hoe je communiceert en reageert in relatie tot jouw omgeving, komt voort uit een combinatie van deze componenten. Als je meer inzicht krijgt in jouw drijfveren, wordt het duidelijker wat jij nodig hebt (wat jouw behoeftes zijn) om een zo prettig mogelijke werksituatie te creëren. Maar ook ga je meer begrijpen hoe de dynamieken met jouw omgeving zijn en met name wat voor invloed dit heeft op jouw energie.

Drijfveren als basis voor intrinsieke motivatie

Drijfveren zijn de basis voor iemands intrinsieke motivatie. Hoe meer jouw taken, jouw werkomgeving en de manier van samenwerken passen bij jouw drijfveren en behoeftes, hoe groter je gemotiveerdheid. Wij baseren ons hierbij op de theorie van de Amerikaanse onderzoeker Clare W. Graves.

Hij omschreef zeven intuïtief herkenbare drijfveren (waardenstelsels) die de basis vormen van ons denken en handelen en die ook tot uitdrukking komen in de cultuur van de organisatie waar we werken. Deze waardenstelsels zijn later door oud-Graves studenten Beck en Cowan (Spiral Dynamics) met kleuren aangeduid. 

Spiraal_ProfileDynamics

Na het invullen van een online vragenlijst en mijn uitwerking van de analyse,

help ik bij de vertaling van de uitkomsten naar de praktijk, dit kan online of op locatie.

Zo ga je zinvol en praktisch aan de slag met drijfveren.

Ontdek

jouw Drijvende

kracht

De client krijgt persoonlijke uitleg en ontvangt een uitvoerig naslagwerk met daarin een uitgebreide analyse van de persoonlijke drijfveren met aanvullend een duidelijke uitleg over wat deze waarden in de praktijk betekenen en hoe deze optimaal in te zetten.

Het naslagwerk bevat (zie voorbeeld PDF)

  • uitleg over de Profile Dynamics® analyse

  • het persoonlijk rapport

  • expressie waarden en drijfveren met uitleg

  • weerstand waarden en drijfveren met uitleg

  • de persoonlijke energiebalans met uitleg

  • uitleg over de diverse drijfveren

Optionele rapportmodules:

  • do's & don'ts (hoe om te gaan met....)

  • persoonlijke drijfveren en werken op afstand

  • reflectievragen

Naast het naslagwerk krijgt de client een persoonlijke toelichting en gratis toegang tot de Profile Dynamics® app, waardoor de persoonlijke waarden altijd direct en gemakkelijk zijn in te zien met bijbehorende uitleg zoals in het rapport.

In deze app kunnen ook collega's en andere contacten worden toegevoegd die een analyse hebben ontvangen, waardoor het mogelijk is om inzicht te krijgen in de profielen van anderen, met uitleg hoe je, het best kunt omgaan en communiceren met de ander.

Profile Dynamics Inspiratiegids

Voorbeeld Profile Dynamics rapportage  

Whitepaper:  Werkgevers, zet de mens in de werknemer op nummer 1, juist nu!

bottom of page