top of page
logo digitaal pau persoonlijke coaching@

Coachingsvormen

Lichaamsgericht
Mentaal
Creatief

In mijn coaching maak ik gebruik van een mix van hieronder genoemde “specialismes” voor een optimaal resultaat.

Mentaal:

Bij Mental coaching gaat het over het vinden van jouw eigen innerlijke motivatie. Je wordt door mij geholpen om dieper liggende behoeften en gedragspatronen van uit een nieuw perspectief te bekijken, waardoor je een andere mindset creëert. Dit resulteert in gedragsverandering. Door verankering van belangrijke inzichten die je opdoet en herhaling van de jou dienende bewegingen kun je dit blijvend inzetten.

Met Mental coaching begeleid ik jou in het proces van effectieve gedragsverandering waarmee je ook inzicht krijgt in de werking van jouw brein en je leert en ervaart hoe je jouw gewenste doelen behaalt en stappen zet naar een prachtige manifestatie van je authentieke IK, zonder tegengehouden te worden door de beschermingsmechanismen in jouw brein.

Ons brein is ingericht op overleven en energie besparen; dus verandering uit de weg gaan! Verandering staat gelijk aan onbekend terrein en onbekend terrein is gevaar, gevaar zorgt voor stress en stress leidt tot ziekte. Ons brein houdt van veiligheid en gemak, het oude vertrouwde, dit houdt je in je comfortzone want dit is veilig en gemakkelijk. Het heeft allerlei slimme trucjes bedacht om deze status quo te behouden en dus niet te veranderen, je innerlijke criticus is daar een voorbeeld van. Het is er om jou te misleiden en jou, op basis van valse informatie, te bewegen om vooral geen “gekke dingen” te doen. Gekke dingen zijn in dit opzicht afwijkingen ten opzichte van het normaal dat je gewend bent; hierdoor ziet het brein de meeste dingen in onze huidige wereld als gevaarlijk en stressvol. Met Mental coaching ga je dit doorzien, wordt je authentieke behoefte helder, voelbaar en zichtbaar en ga je  anders doen, in lijn met wie jij werkelijk bent.

Lichaamsgericht:

Weet je hoeveel wijsheid er in jouw lichaam huist? Ben je je altijd bewust van wat je zegt en doet en hoe je reageert op de invloeden van buitenaf? Ben je je bewust wat je lichaam voor jou doet en welke automatische processen ervoor zorgen dat je kunt doen wat je wilt doen. Ben je je bewust van de invloed die je zelf hebt op je welbevinden door je lichaam bewust in te zetten om je doel te behalen? We overschatten ons denkende hoofd schromelijk; we denken alles met ratio te kunnen beantwoorden. Deze ratio is gebaseerd op minder dan 1% van de informatie die elke seconde op je af komt; meer dan 99% komt onbewust via je je zintuigen binnen en beïnvloedt direct je staat van zijn.

 

Door lichaamsgericht te werken vergroot je je bewustzijn door bewust te voelen wat er in jouw lichaam leeft. Met dit bewustzijn ben je in staat beter af te stemmen op je gevoel en eigen behoeftes waardoor je bewuste keuzes kunt maken die bijdragen aan jouw geluk. Bij lichaamsgericht coachen begeleid ik jou in dit proces door je met behulp van voorbeelden en laagdrempelige oefeningen te laten voelen en ervaren en laat ik je zien en ervaren hoe je je lichaam kunt inzetten om je doelen te behalen.

Creatief:

Zonder creativiteit zouden we in ons persoonlijk leven en in de maatschappij nooit een stap voorwaarts kunnen zetten of problemen kunnen oplossen. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. Door creatief denken kun je dus originele oplossingen en vernieuwende werkwijzen uitdenken. Iedereen legt elke dag in zekere mate creativiteit aan de dag. Je hoeft voor deze coaching vorm geen "Crea-Bea" te zijn, creativiteit is er in allerlei vormen en op allerlei manieren, we zoeken naar de, voor jou, optimale vorm.

“Kleine kunst maakt levenskunst zichtbaar”; de bewegingen die je maakt en de weerstand die je voelt bij “iets” maken (=creëren) is 1 op 1 met de bewegingen die je maakt in je leven (= de grote kunst/ levenskunst); het maakt zichtbaar wat jou drijft en wat je tegenhoudt, dit is het proces van intentie, voelen, bedenken, doen/ maken/ ervaren, delen, vieren en evalueren. Het resultaat van jouw creatieve uiting geeft bloot wat er onbewust in jou leeft; je komt zo tot zeer verrassende inzichten die je bewustzijn vergroten waarmee je belangrijke stappen kunt zetten naar bewuste creatie en manifestatie in je leven.

bottom of page